Participa

Cremos nunha universidade aberta e participativa tal e como vimos demostrando neste mandato. Ademais de poñer en marcha o Portal de Participación, realizamos encontros periódicos abertos a toda a comunidade universitaria –estudantado, profesorado e persoal de administración e servizos- para que todos e todas poidamos ser partícipes na toma de decisións e no debate de mellora da xestión universitaria.

En coherencia con estes principios, contamos contigo para facer o programa electoral.

Envíanos as túas propostas e nos comprometemos a analizalas.* campo obrigatorio

RXPD

Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por Julio Abalde , con CIF  36013481N, dirección Facultade de Ciencias, Campus da Zapateira, 15008, A Coruña.

Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal.

Prazo: Os seus datos serán tratados durante o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a perda de relevancia do seu uso, co límite máximo de 3 anos ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: julioabalde@udc.gal, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Julio Abalde, Facultade de Ciencias, Campus da  Zapateira, 15008 A Coruña.

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade. VER

Cerrar menú